Behandling af pudendal neuralgi

Der mangler i dag en sikker behandling til Pudendal Neuralgi.  Dog findes en række muligheder for lindring, som er værd at forsøge.

Søg hurtigt hjælp

Har du smerter i bækkenbunden og måske også har svært ved at sidde, er det vigtigt, at du hurtigt henvender dig til din praktiserende læge. 

Kontakt også din læge hvis du har vedvarende smerter i bækkenet. Kan din læge ikke forklare dine smerter, så insister på at blive henvist til neurolog, urolog, gynækolog og/eller anden sundhedsfaglig person med viden om bækkenbundssmerter. Kvinder kan med fordel bede om at blive henvist til en af regionernes vulvaklinikker, som er specialister i kvinders underliv. Er der i det offentlige for lang ventetid, kan du måske bruge ”frit valgs ordningen” eller har du en sundhedsforsikring, så kan du måske komme hurtigere til på en privatklinik. En mulighed er også at blive henvist til en offentlig/privat smerteklinik.

Fysisk behandling

Søg behandling og rådgivning hos en fysioterapeut, som er ekspert i bækkenbunden hos kvinder og mænd. Nogle har speciale i indvendig undersøgelse og behandling og kan give udspænding af muskler og bindevæv omkring pudendusnerven. Behandlingen gives via skede og/eller endetarm.
Fysioterapeuten kan samtidig lære dig, hvordan du slapper af i dine bækkenbundsmuskler og andre muskler, som kan irritere en pudendusnerve.

Udover fysioterapi kan osteopatisk behandling være en mulighed. Nogle osteopater behandler underliv og bækken og tilbyder også indvendig behandling.

Hvilken form for fysisk behandling du skal vælge, er svært at sige. De 2 faggrupper overlapper hinanden på nogle områder, så du må prøve dig frem og mærke efter om disse behandlinger er noget for dig.

Som supplement kan du forsøge dig med lette yogaøvelser. De kan løsne en stram muskulatur i bækkenbunden. Øvelserne sætter gang i blodgennemstrømningen og fjerner affaldsstoffer. På You Tube findes flere forskellige yoga-øvelser som retter sig mod pudendal neuralgi. Husk at øvelserne skal være blide.

Endelig har nogle glæde af at benytte et TENS apparat - et elektrisk apparat, der kan smertelindre. TENS kan dæmpe smerteimpulser ved at sende elektriske impulser ind mod nervebanerne og aktivere kroppens eget naturlige smerteforsvar. Der findes mange forskellige typer af apparater på markedet og fås både med kabler og kabelfrit. Nogle smerteklinikker udlåner TENS. Om TENS virker for dig må komme an på en prøve.
Se hertil Rigshospitalets orientering om TENS


Medicinsk behandling

Amitriptylin, Gabapentin og Pregabalin har vist sig at virke bedst mod helvedesild og nervebetændelse efter sukkersyge. Nogle mennesker med andre nervesmerter kan dog godt have glæde af lægemidlerne. Mennesker reagerer forskelligt på medicin, så tal med din læge om nogle af de forskellige præparater kunne være værd for dig at prøve.  

Man skal som med al anden medicin være opmærksom på bivirkninger. For Amitriptylin gælder typisk mundtørhed, svimmelhed, vægtøgning, og forstoppelse. For Gabapentin og Pregabalin gælder typisk mundtørhed, svimmelhed, vægtøgning og ændringer i humøret. Nogle beskriver det som at være i en osteklokke, når de kommer op i høje doser. Ikke alle får bivirkninger.

Ifølge smerteinfo.dk kræver det grundige overvejelser at mærke efter, om man oplever en rimelig balance mellem virkning og eventuelle bivirkninger og hvorvidt man får effekt af behandlingen.

NNT (Number Needed to Treat) metoden bruges til at undersøge hvor mange mennesker der skal behandles med et lægemiddel for at én (1) person får deres smerteniveau halveret. For Amitriptylin gælder at 3 personer med nervesmerter skal behandles for at én (1) person får sine smerter reduceret med 50%. For Gabapentin og Pregabalin gælder at mellem 4-9 personer med nervesmerter skal have medicinen for at én (1) får reduceret sine smerter med 50%.
Se hertil https://smerteinfo.dk/.

Invasiv behandling

Hvis man skeler til udlandet, kan man se, at Danmark er mere konservativ i sin tilgang til behandling af PN end det fx ses i USA og Storbritannien. Her ser det ud til, at de behandlinger som findes, tilbydes patienterne, altså behandlinger af mere generel karakter.  
Nedenfor er oplistet de behandlingsformer, som tilbydes i disse år. Ikke alle behandlingsformer er dog tilgængelige i DK, ligesom der kan være stor forskel på, hvad sygehusene i de forskellige regioner, tilbyder.

STEROID: Gives som blokade med lokalbedøvelse omkring pudendusnerven. Skulle efter sigende give hurtig lindring. Flere behandlinger kan eliminere eller reducere smerter hos nogle patienter. Injektioner via vagina eller i ballerne.
Se hertil Excel and Pines beskrivelse af pudendal nerveblokade [Engelsk]

BOTOX: En kombination af botox og lokalbedøvelse. Behandlingen kan lindre nogle måneder og kan gentages.  Har vist at kunne lindre forskellige typer af nervesmerter. Gives som injektioner via vagina eller i ballerne.
Se hertil Excel and Pines beskrivelse af pudendal nerveblokade [Engelsk]

CRYONEUROLYSE: Nerven tilføres ekstreme kuldegrader via en injektion/nål som rammer nerven i nogle få minutter, hvorefter nervens evne til at sende smertesignaler stopper. Behandlingen skal evt. gentages efter nogle måneder. Behandlingen sker med ultralyd som guide til at lokalisere nerven. Har vist god effekt på nervebetændelse og nerver som ligger yderligt i kroppen. Nogle mennesker opnår langvarig smertelindring.
Se hertil Cryocenteret Stop Smertens hjemmeside

DEKOMPRESSION: En mulighed, hvis pudendusnerven er under pres fra det omkringliggende væv eller i klemme. Det er en indgribende behandling, hvor muskler og væv omkring nerven løsnes og som kræver en langvarig efterfølgende helingsperiode. Dette kirurgisk indgreb ser ikke ud til at være en mulighed i DK.
Se hertil The Institute for Advanced Reconstructions beskrivelse  [Engelsk]

NERVESTIMULERING: En lille enhed implanteres under huden ved rygraden. Udsender milde elektroniske impulser til nerven, så smertesignalerne til hjernen afbrydes. Smertebehandlingen med rygmavsstimulation foregår på Aarhus (AUH), Odense (OUH), Aalborg (AAUH) og København (RH).
Du kan få en uddybende orientering om, hvordan rygmavsstimulation foregår, ved at klikke ind på link til Rigshospitalets Neurocenter .
Se hertil:
- Ugeskrift for læger: Statusartikel: Invasiv neuromodulation for kroniske smerter af Kaare Meier, Andreas Nørgaard Glud & Jens Chr. Hedemann Sørensen (4. juli 2022)
- Rigshospitalet orientering om Smertebehandling med rygmarvsstimulation af Thomas Peter Enggaard


Egen behandling

Hold fast i at vi på et tidspunkt vil blive tilbudt behandling, som vil virke for os. Det i sig selv kan være med til at berolige vores nervesystem, krop og hjerne, at vi tror på forbedring af vores situation.

Og undgå så ting, der kan gøre smerterne værre, såsom cykling, løb, siddende stilling og i det hele taget meget krævende øvelser som fx benspænd.

Mindfulness, meditation og afspænding er nogle redskaber, du kan benytte til at spænde af i muskler, få styr på åndedrættet og give kroppen lidt fred og ro her og nu. De forskellige øvelser kan påvirke ens smerteoplevelse og give mere ro til nervesystemet. På Nettet, fx You Tube, finder du mange instruktører til forskellige former for afspænding.
Er mindfulness meditation nyt for dig, er her en bred intro til mental selvbehandling (Gigtforeningens hjemmeside), når man må leve med smerter.

Som ramt af pudendal neuralgi kan det være svært at forstå sin smerte - smerter der gradvist forøges hen over dagen, som forværres når man sidder og som i den grad bryder ind i det hverdagsliv, man havde, dengang pudendusnerven var ”tilfreds”. Derfor er det også vigtigt af finde ud af, hvad du selv kan gøre for at håndtere smerterne, fx at undgå fysisk aktivitet, der kan irritere pudendusnerven. Afspænding af muskler omkring pudendus og øvelser, der kan berolige nervesystemet, er gode til også at lindre smerter.

Jo hurtigere du bliver opmærksom på din egen situation, des bedre er udsigterne for at få lindring og en bedre hverdag.

 

Se liste over behandlere

Senest opdateret 21. marts 2023